Zkouška základní ovladatelnosti (ZZO)

Celkový soupis zkoušky naleznete zde. My se tady společně podíváme na přesný rozbor zkoušky, tak aby jste přesně věděli co se bude dít.

 • Na zkoušku může pejsek starší 10 měsíců
 • Pro tuto zkoušku není potřeba mít splněnou jinou
 • Oslovení psa je možné přímo s povelem, nesmí se tam vytvořit velká pauza, jinak se počítají jako povely dva
 • Více informací najdete přímo na ČKS 

 

Poslušnostní cviky 1 oddíl
 1. přivolání psa (libovolný ze dvou způsob                               ZP 10
 2.  ovladatelnost psa na vodítku                                              ZP 10
 3.  sedni – lehni (na vodítku u nohy)                                         ZP 10
 4.  za pochodu odložení vleže                                                 ZP 10
 5.  aport volný (předmět psovoda)                                            ZP 10
 6.  odložení psa (15 kroků)                                              ZP 10           60    (42)

 

Při nástupu k rozhodčímu se hlásíme :

„Dobrý den, pane rozhodčí, psovodka Klára Kučerová se psem Happy jsou připraveni ke zkoušce ZZO přivolání bude „k noze“ / „ke mě“

Rozhodčí vás vyšle na místo odkud se vychází, je označený praporkem či značkou. Na tomto místě čekáte dokud si vše rozhodčí nezapíše. Chválit pejska můžete mezi cviky v okamžiku, kdy vidíte, že si rozhodčí zapisuje a je tedy cvik již ukončen. Nemůžete cvik dokončit a okamžitě chválit. Počkejte 2-3 vteřiny a pak dle vlastní úvahy psa mírně pochvalte.

Délka vodítka by pro vaší lepší manipulaci mělo mít kolem 1m a ne silné a těžké, vodítko na zkoušku plní pouze připnutí a nesmí být vyvíjen žádný tlak, zbytečně budete dlouhá vodítka motat kolem sebe a nervozitou si psa rozhodíte. Obojek má také své pravidla. Nesmí být stáčený a používá se řetízek hladký  – kovový řetízek z oček 10 x 20 – 60 mm.

 1. Přivolání psa

Stojíte na výchozím bodě a čekáte na rozhodčího. Ten dává povel k odpoutání psa, který stále sedí u nohy, vodítko si vložíte nejlépe do kapsy nebo zapnete přes rameno. Rozhodčí opět dává povel k chůzi. „K noze“ a rozcházíme se přímím směrem. Na povel rozhodčího v chůzi předpažím pravou ruku a zavelím psu „volno“. Pokračuju v chůzi dokud rozhodčí nedá povel k otočení nebo k zastavení. Na povel rozhodčího psa přivolávám k noze/ke mě. (Často při povelu k noze dává rozhodčí povel čelem zad a pes přichází ze zadu – není to pravidlem). Při povelu ke mě vás zastaví a pes musí předsednout rovně před psovoda, teprve potom dává povel k přiřazení a k připoutání.

(Pes by měl na povel volno vyběhnout alespoň 15 kroků od psovoda, v případě, že se tak nestane dává rozhodčí znovu povel – můžete opakovat 3x pak dochází k anulování cviku, proto si povel „volno“ opravdu nacvičte minimálně na 15 kroků. Opakování povelu většinou jsou ještě horší než první a pes se naopak při nepochopení stále více přibližuje než oddaluje).

 

      2. Ovladatelnost psa na vodítku

Po připoutání psa z povelu volno se na pokyn rozhodčího rozcházíte přímým směrem. Vodítko držíme v pravé ruce prověšené a nesmí být žádná korekce, ani chválení. Při změnu směru říkáme „k noze“. V chůzi vám bude rozhodčí měnit směr – v pravo bok, v levo bok, čelem zad a to i na místě. Rozhodčí si vás vyzkouší i v pomalé a rychlé chůzi.

Můžete používat i jméno psa, ale nesmí být vytvořena prodleva, v tom okamžiku se to považuje za dva povely. Proto v případě nutnosti nedělejte pauzu a vše řekněte na jedno nadechnutí. Dejte si v klidu prostor, nejprve řekněte povel a pak změňte směr, máte prostor vteřinu na změnu, dejte psu prostor to za včas slyšet, aby bylo vše dokonalé.

       3. Sedni – Lehni (na vodítku u nohy)

Rozhodčí vám dá pokyn „psa položit“, „psa posadit“. Pokud jsou  polohy nedostatečné, může vás nechat polohy opakovat. Mezi povely je většinou 3 vteřiny pauza. Vše je opět na vodítku.

Po docvičení vám poděkuje a vybídne, aby jste se nachystali na další cvik.

        4. Za pochodu odložení v leže

Z místa označeného pro začátek vás rozhodčí vybídne k chůzi, jdete přímým směrem cca 10- 15 kroků, kdy vám dá povel „psa odložit“. Dáte povel lehni a pouštíte vodítko na zem, pokračujete přímým směrem dokud vás rozhodčí nezastaví a neotočí. Dalším pokynem vás posílá zpátky ke psu (cca po 5 vteřinách). Nejprve dává povel ke zvednutí vodítka a teprve následně povel k posazení psa.  Po zapsání bodů (kdy máte možnost psa pochválit) vás vyzve dojít si pro aport.

       5. Aport volný

Přicházíte ke stojanu s aportem a dle vlastního výběru berete svůj aport na vyznačené místo (dojdu ke stojanu, v klidu se zastavím, sehnu se pro činku či hračku, kterou mám v pravé ruce ať psa neovlivňuji, povelem k noze se vracím na výchozí bod.) Mějte z domu naučené chození ke stojanu či více hračkám, spousta psů mají na zkoušku opravdu hračky, míčky a pes, který tyto věci má raději může mít problém s odchodem, nebo ve cviku odejte pro jinou hračku.)

Po přijití na výchozí bod čekáte na povel rozhodčího k odpoutání psa a schování vodítka. Zde si můžete psa za obojek chytit. Na povel rozhodčího házíte aport a na další povel rozhodčího psa vysíláte na povel „aport“. Pes by měl bez váhání vyběhnout, aport uchytit a donést s předsednutím k vám. Na povel rozhodčího aport odebíráte, dáváte povel k noze a opět psa připoutáte. Povelem k noze odnášíte aport zpět na stojan a dle rozhodčího odcházíte s povelem k noze na dlouhodobé odložení.

Pokud nemám aport pořádně procvičený, odebírám aport i dříve, než jej pes pustí na zem. Samozřejmě se ale snažte, aby ten aport byl bez překusů a pes podával, získáte vyšší ohodnocení pro úspěšně složenou zkoušku. Aportování má své vlastní postupy, záleží nejen na psu jako povaze, ale také přístupu. Některým psům stačí předmět házet, někdo potřebuje přetahovat a někdo začíná odklikáváním za držení.

 

      6. Odložení psa

Přijdete na odložení, naleznete značky „pes“ a „fena“, na správné místo se zastavíte a posadíte psa (neodepínáte). Čekáte na to, až se rozhodčímu nahlásí další psovod, společně přejdou na cvik „volno“ a teprve po připoutání psa dostanete povel psa odpoutat, schovat vodítko a položit. Teprve pak odcházíte 15 kroků od psa a na povel rozhodčího se otáčíte.

„Pokud máte psa či fenu čuchací, můžete si od tabulky mírně odstoupit a položit trošku mimo místo, kde ležel pes před vámi. Nemusíte psa pokládat přímo čumákem nebo zadkem do značky.“

Takto pejsek musí vydržet po celou dobu zkoušeného psovoda. Většinou celá aktivita netrvá déle jak 5 minut, přesto klienty nabádám, aby pejska naučili ležet alespoň 7-10 minut. Rozhodčí může řešit kartu psovoda, či se domlouvat. Psovodu může déle trvat připnutí vodítka, nebo pejska bude muset odvolávat na třetí pokus a vám se okamžitě zvedá doba odložení. Je také velice vhodné pejska učit odložení u krajů, kde to bývá počůrané, nebo kde ležela fena, aby se pes naučil odolat a vydržet. Velice často se stává, že druhý pes přiběhne k vašemu, musíte v tréninku i tuto situaci naučit. V případě, že se zvedne i váš pes a uteče, máte také vy anulaci cviku.

2. S p e c i á l n í   c v i k y
a) přivolání psa za ztížených podmínek                                   ZP
b) chování psa ve skupině osob                                              ZP
c) chování psa krátkodobě přivázaného
a ponechaného o samotě                                                       ZP
Hodnotí se pouze zda pes úspěšně zvládl nebo ne, spousta lidí má z této části strach, ale jde jen zjistit přirozenou ovladatelnost psa a vyřadit jedince agresivní a strachové. Hodnotí se pouze slovně zda prošel nebo ne.
Cvik „Přivolání psa za ztížených podmínek“
se může provádět na cvičišti nebo přilehlých prostorách. Psovod se psem na volno a s náhubkem jde určeným směrem v úseku dlouhém 50 kroků. Na tomto úseku na psa působí ve vzdálenosti od osy postupu 30 kroků a 20 kroků od výchozího bodu rušivé podněty a to v prvé řadě dva pohybující se psovodi se psy na vodítku. Dalším rušivým podnětem vzdáleným od dvou psovodů 10 kroků budou dvě osoby, které si budou hrát s míčem a to buď si můžou házet nebo kopat ve vzdálenosti od sebe asi 5 kroků. Míč se musí pohybovat větší část doby po zemi. Psovod dá psovi povel „Volno“ do směru, kde jsou dva psovodi se psy a dvě osoby, hrající si s míčem. Pokud pes na jeden z rušivých podnětů zareaguje a rozběhne se daným směrem minimálně 10 kroků, je psovodem na pokyn rozhodčího přivolán. Pokud se pes nechce od psovoda vzdálit, je osobami na sebe upoután (hlasitým hovorem, křikem, pohybem). Způsob přivolání si může psovod zvolit. Cílem cviku je přivolat psa který je zaujat výše popisovanými činnostmi. Pes, který se vzdálí od psovoda, nesmí napadat psy, psovody a osoby, hrající si s míčem.
Cvik „Chování psa ve skupině lidí“.
Psovod se psem na vodítku přichází ke dvěma stojícím osobám. Zde se zastaví, psa si posadí u levé nohy a začne s nimi rozhovor. Po 30 vteřinách přichází další dvě osoby, které se zastaví tak, aby byl pes uprostřed skupinky a zapojují se do hovoru. Po dalších 30 vteřinách přichází další psovod se psem na vodítku a zastaví se těsně u skupiny. Celá skupina setrvá v rozhovoru ještě 30 vteřin. Zkoušený pes musí celou dobu klidně sedět, nesmí přicházející napadat a nebo projevovat bázeň. Nesmí útočit ani na psovoda se psem.
Cvik „Chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě“
se provádí v prostoru mimo cvičiště, pokud možno v místech, kde je mírný pohyb osob (možno i pomocníků). Psovod se psem na vodítku a náhubkem přichází k rozhodčímu, zde se zastaví, posadí psa a s rozhodčím se pozdraví podáním ruky. Rozhodčí určí psovodovi místo, kde uváže psa na vodítko, maximálně 2m dlouhé. Psovod nechá uvázaného psa s náhubkem a odchází do úkrytu vzdáleného minimálně 20 kroků. Pes může být v jakékoliv poloze. Po 1 minutě od doby, kdy psovod zašel do úkrytu přejde v těsné blízkosti od psa skupinka hlasitě se bavících osob. Po 30 vteřinách přejde v těsné vzdálenosti kolem uvázaného psa pomocník se psem. Při setkání s rozhodčím a i v době, kdy je uvázaný, se pes musí chovat klidně, nemá štěkat a na procházející osoby ani na psa nesmí útočit.