První zkouška, kterou bude Happy skládat se jmenuje ZZO, zde najdete její popis.

1. PŘIVOLÁNÍ PSA

Cílem cviku je, aby pes na povel psovoda okamžitě, rychle a přímo přiběhl k psovodovi.
Přivolání psa lze vyžadovat za pohybu nebo klidu psovoda, pes musí být od psovoda
vzdálen minimálně 10 kroků. Psovod hlásí rozhodčímu předem, pro který způsob
se rozhodl. Podle způsobu použití a okamžité potřeby rozlišujeme použití povelové techniky,
která souvisí s provedením závěru cviku, kdy:
a) při pokračujícím pohybu psovoda je pes přivolán k noze a dále pokračují
společně v určeném pohybovém rytmu
b) při klidu psovoda pes po přiběhnutí usedá ihned těsně před psovoda.

Libovolné ze dvou způsobů.
Volno – pes se uvolňuje v základním postoji, povel volno hned při vykročení.
Nevzdálí-li se pes do dostatečné vzdálenosti, je na rozhodčím navodit situaci, aby se
cvik přivolání mohl přezkoušet (změna směru chůze, náznak hození) – u ZZO není
bodově penalizováno

U obou způsobů je psovod v pohybu, u přivolání „K noze“ vždy pes dobíhá psovoda a
připojuje se k němu (psovod nesmí jít proti psu), u přivolání „Ke mně“ dá-li rozhodčí
povel pro přivolání – psovod se zastaví, otočí se ke psu čelem a povelem „Ke mně“
přivolává psa, na další pokyn rozhodčího dává psa povelem k noze.

2.OVLADATELNOST PSA NA VODÍTKU

Cílem cviku je, aby pes sledoval přesně a ukázněně psovoda při chůzi, poklusu, změnách směru
pochodu nebo při obratech na místě.  Psovod dává psu povel při vykročení, změně směru nebo pohybového rytmu,
zastavení a obratech na místě. Psovod pohybuje přirozeně oběma rukama (pokud nedrží v ruce vodítko), ne ruce v
pěst apod., vodítko musí být prověšené. Provádí se na vodítku, přezkušuje se v normálním kroku s několika obraty (vlevo,
vpravo a čelem vzad) za chůze i na místě, klus 10 kroků v přímém směru.

3.Polohy psa při klidu psovoda

Cvik se může prověřit i několikerým provedením každé polohy.

Při zaujímání polohy nesmí docházet ke změně stanoviště psa, pozornost je
věnována i rozvoji cviku.
Pes na vodítku u nohy psovoda. Ze základního postoje provedena poloha lehni, po
zhruba 3vteřinách poloha sedni. Vše na povel rozhodčího.

4. Polohy psa při pohybu psovoda a psa

Psovod jde se psem na vodítku, po 10 krocích na pokyn rozhodčího psa odkládá, aniž
by měnil rytmus a způsob chůze, na povel rozhodčího se zastavuje a otáčí. Jakákoliv
pomoc vodítkem, změna chůze, otáčení se snižuje výkon a musí se promítnout v
hodnocení. Při působení vodítkem je třeba posoudit, zda by pes bez této pomoci cvik
splnil či nikoliv, a podle toho posuzovat.
Na další pokyn rozhodčího se psovod vrací ke psu. Je na vůli psovoda zda psa obchází
nebo se přiřadí. Psovod se nesmí zastavovat ani ohlížet.
Uchopení vodítka a posazení psa po návratu opět na pokyn rozhodčího.

5.APORT

Pro cvik aportování může psovod použít libovolný předmět. Při odhození může psa
držet za obojek.
Pro hodnocení cviku musí pes přinést předmět minimálně 2 kroky před psovoda

6.PONECHÁNÍ PSA NA MÍSTĚ

Pes po dobu odložení nemá vstávat, sedat si, válet se, štěkat, popolézat nebo
popocházet. Přitom není chybou poloha vleže na levém či pravém stehně.
Opustí-li pes místo určené k odložení více jak o 3 kroky, je cvik anulován.
V tomto případě psovod na povel rozhodčího musí ke psu, vrátí se s ním k cedulce, kde
byl pes odložen a vyčká do konce poslušnosti cvičícího psa.