Kynologové sobě

Nejsi klient, jsi člen.

Vznik 

Jednoho dne přijdete na trénink a zjistíte, že se svým psem jste tak šikovní, že by jste chtěli skládat zkoušky, nebo se častěji stýkat s ostatními kamarády. Společně cvičit a trávit více času na cvičáku.

Díky této potřebě jsme založili kynologický klub. Scházíme se mimo tréninky a lekce.

Navzájem si pomáháme a doplňujeme si tréninky.

Psovodi sobě

ZKO Petrov nad Desnou 1055

Založený klub zastřešuje nadšené psovody, kteří jsou smysluplně odlišní, vyznávají stejné hodnoty výcviku a jsou spolehlivými partnery pro druhé.

Hlavní myšlenkou je pod tímto klubem skládat zkoušky, závodit a nebýt vázáni brigádami a povinnostmi.

Členové klubu pocházejí z různých měst a sjíždí se, protože zde našli ty pravé partnery. ZKO nemá momentálně svoji přímou základnu a dodržují pravidla školy výcviku psů, Kláry Kučerové.

Výcvikové hřiště je pro členy dostupné bez zpoplatnění (a to se vztahuje i na socializační hodiny Kláry Kučerové).  Uzavřené výcvikové lekce jsou pro členy zdarma – nácvik zkoušek dle řádů a domluvy. Soukromé lekce jsou běžně zpoplatněny dle školy výcviku psů.

Podmínky pro přijetí a udržení v klubu:

Slušné a sportovní chování člena, a to i vůči psu je základem.

Není nutností se scházet (mimo schůzi), ale je potřeba dbát na vizitku klubu a dodržovat základní pravidla chování. Neseme spoluzodpovědnost za vystupování klubu s vidinou dobrého kolektivu, a proto požadujeme alespoň půl roku docházet na společné tréninky. Vytvořit si vyvážený vztah a udržet vnitřní hodnotu duševního vlastnictví klubu.

Členství pro další rok se odvíjí dle chování daného člena. Nerespektujeme hrubé zacházení a poškozující vyjadřování vůči druhým.