Netradiční městská poslušnost pro neposlušné

Účastí na tomto závodě podpoříte záchytnou stanici Pateřín pro volně žijící zvířata.

5.10.2024

Na okraj

Běžné cviky městské poslušnosti

Můžete si vybrat třídu, ve které budete startovat. V základních třídách se neboduje přesné posazení či vybočení psa ani chůze s pohledem nahoru.

Dáváme přednost poslušnosti, která je použitelná ve městě.

Pro psovody věnující se sportovní a jiné kynologii jsou připravené řádné třídy.

 

PLATBY VÁM BUDOU ZASLÁNY PO NAPLNĚNÍ KATEGORIÍ

Pod záštitou města Šumperk

Tuto akci podpořilo město Šumperk. Poukázání na to, že i městský pes může dokázat velké věci.

Vlastivědné muzeum

Hlavním partnerem je Vlastivědné muzeum v Šumperku. Právě v Pavlínině dvoře je celkové zázemí pro tuto akci

xx

Naším hlavním sponzorem je

xx

Každá kategorie má jiná pravidla a svoji mapu, kudy trasa povede.

 • Pro kategorie Špuntíci a Hrdinové je stanovena rozhodčí X
 • Pro kategorie Učňáci a Mazáci je stanoven rozhodčí X
 • Špuntíci ( Psi do 18 měsíců) Růžová trasa.
 • Hrdinové (bez zkoušky a psi reaktivní) Zelená trasa.
 • Učňáci (do ZZO, ZOP, BH-VT, OB1) Modrá trasa.
 • Mazáci (Psi s vyššími zkouškami nebo dle vlastního rozhodnutí). Červená trasa.

BULL SPORT V PAVLÍNINĚ DVOŘE. Rozhodčí Monika Šmídová a Klára Skácelová.

Kategorie budou rozděleny na : feny/ psy a dle kohoutkové výšky.

 • Kategorie A-frame
 • Kategorie Treadmill Race
 • Kategorie Classic Jump

Upozorňujeme, že tyto disciplíny jsou pro hobby pejskaře a začátečníky.  

Jsme připraveni na všechno.

✔️Stany v celém areálu a posezení zajištěno.

✔️Bull sporty v případě potřeby pod stany.

✔️Deky v dlouhodobém odložení pro psy zajištěné.

✔️Veterinární péče na místě.

✔️Občerstvení zajištěno.

✔️Káva z kávovaru na místě.

✔️Pro všechny hodnotné dary.

✔️Kameraman a fotografové za každým chlupatým zadkem.

✔️Bereme ohled na reaktivce a psy bez výcviku – libovolné vybavení a odměny během cviků.

 

Sraz je v Pavlíniným dvoře.

Vlastivědné muzeum ZDE vjezd/vchod

Sraz mezi 6-7.30 hod. 

STARTUJEME V 8hod.

Parkování ZDE

 • Kolem muzea jsou parkovací místa.
 • Nejbližší velké parkoviště je 5 min od muzea a to u Penny (u autobusového nádraží).
 • Parkování v muzeu pro pořadatele a vyložení věcí soutěžících.
 • Stany v nepřízně počasí zajištěny.
 • Občerstvení zajištěno.

 

Každý psovod získá profi fotografie

S každým rozhodčím bude chodit fotograf, který pořídí několik snímků z každého Vašeho cviku.

Veterinář po ruce

MVDr. Kateřina Zeliková – Körner (Šumperk)

Ve dvoře bude přítomna Bc. Kristýna Zapletalová, kterou můžete znát z našich socializací na veterině.

BULL SPORT V PAVLÍNINĚ DVOŘE

Rozhodčí Monika Šmídová.

Kategorie budou rozděleny na feny/ psy a dle kohoutkové výšky.

Kategorie se otevřou v případě min. počtu 3 soutěžících.

Kategorie A-frame

Kategorie Treadmill Race

Kategorie Hight Jump

Třída do 18 měsíců

Trasa růžová.

Pro psy bez zkoušky.

Práce s pamlskem.

Třída omezena zkouškou

Trasa modrá.

Pro psy do zkoušky  ZZO, ZOP, BH-VT, OB1.

Nutno doložit výkonnostní knížkou.

Reaktivní a psy bez zkoušky

Trasa Zelená.

Práce s pamlskem.

Dodatečná bezpečnostní opatření.

Bez omezení

Trasa červená.

Požadavky dle řádu NZŘ a MZŘ.

Pes se může zúčastnit všech kategorií

Psovod platí přihlášku za všechny tři kategorie. Je na každém, zda se všech tří zúčastní. Kategorie budou otevřeny od 3 soutěžících.

Kategorie jsou rozděleny na:

Feny výška  do 40 cm nebo dokázání průkazem původu SBT

Feny výška  nad 40 cm

Psi výška  do 40 cm nebo dokázání průkazem původu SBT

Psi výška  nad 40 cm nebo dokázání průkazem původu SBT

Pravidla Bull sportů jsme čerpali z Bull sporty LBT ČMP 2023

Upozorňujeme, že tyto disciplíny jsou pro hobby pejskaře a začátečníky.  

 

A-frame

 1. Soutěží se na speciální překážce ve tvaru písmene A stanovené velikosti a rozměrů.
 2. Soutěžící pes je po dobu pokusu  opatřen obojkem a dlouhým 10m vodítkem. (Vodítko si může psovod dovést své).
 3. Úkolem psa je po stanovenou dobu 1 minuty překonávat překážku tam a zpět a dosáhnout co nejvyššího počtu přeskoků.
 4. Pes musí začínat ve vzdálenosti 30 cm od nohy A-rámu. Jakmile se pes dotkne A rámu začne rozhodčí měřit čas.
 5. Pes, který provede nejvíce přeskoků tam a zpět přes A-rám vyhraje.
 6. Handler může psa povzbuzovat, hecovat a přivolávat všemožnými lákadly, kromě jídla, pomůcek určených výhradně k nácviku obran a živé zvěře aj. loveckých pomůcek (nevyjímaje kůže/kopýtka apod. z již mrtvé zvěře). Není přípustné jakékoliv agresivní chování handlera vůči psu. Dále není povoleno psa v průběhu soutěže odměňovat pamlsky ani psa naklikávat pomocí klikru. To vše se může dít až po ukončení soutěže mimo závodní prostor.  
 7. Při shodném výsledku více psů rozhoduje tzv. rozskok v rámci všech výše uvedených pravidel. Až do té doby, dokud se nerozhodne.
 8. Oběhnutí áčka není považováno za faul.
 9. Handler se psa nesmí během pokusu záměrně dotýkat a jinak nesmí psa udržovat na áčku pomocí svého těla. Pokud dojde k nevynucenému letmému doteku, který není zaviněn handlerem, nýbrž rychle přebíhajícím psem, není to považováno za chybu. Vyjma zákusu do motivačního předmětu, což je jasný faul a disciplína tím pro soutěžící team končí.

Z důvodu bezpečnosti je Hight jump změněn na CLASSIC JUMP

Hight jump

Popis Disciplíny:

Soutěží se na speciální konstrukci, asi  1,5 metru vysoké a 1,2 metrů široké. Konstrukce je opatřená tyčkami po celé svojí výšce po 5 cm. 

Úkolem psa je přeskočit co největší počet tyček bez jejich shození.

Minimální Základní Výška:

Psi, feny do 40cm skákají od 50cm

Psi , feny od 40cm skákají od 70cm

  Pravidla:

  Minimální věk pro účast v této disciplíně je 15 měsíců.

  Pes pracuje ve vyznačeném prostoru plně zvladatelný a pod kontrolou svého handlera a povolených pomocníků. 

  Pokud je upoután na vodítku ( jedná se max o délku 4M  ) a nestahovacím obojku, kšíry nejsou přípustné.

  Konečné rozhodnutí jak se bude skákat je vždy , s ohledem na bezpečnost psů i jeho okolí, na pořadateli. 

  Ve vyznačeném prostoru soutěže se nachází pouze: Majitel/Handler ,Pomocník dále jen Rozhodčí, Zapisovatel a Obsluha disciplíny, popřípadě Fotograf.

  Majitel/Handler si stanový základní výšku. Pes tuto výšku musí zdolat, aby mohl v soutěži pokračovat. 

  Po zdolání této výšky si Majitel/Handler může zvolit libovolnou výšku, musí se však jednat o násobky 55cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm.

  Každý pes má na celou soutěž povoleny pouze tři fauly. Po vyčerpání všech faulů,  pes stále pokračuje v soutěži, 

  načež jeho další pokusy  už musí být bezchybné !!! Dalo by se tedy zjednodušeně říci že má povoleny 4 fauly a čtvrtým neúspěšným  pokusem pes soutěž opouští.

  V průběhu skoku na dané výšce ( byť došlo i k několika faulům ) lze psovy nechat nastavit výšku jinou, vždy se však musí jednat o výšku vyšší, než byla výška předchozí.  

  Faulem se rozumí:

  Pes při přeskoku shodí jakoukoliv tyčku z konstrukce. Pokud se handler v průběhu skoku dotýká psa či mu jinak pomáhá. Za faul se považuje odmítnutí psa překonat překážku tj.

  oběhnutí překážky atp. po druhém odmítnutí bude udělen 1 FAUL   

  Platným pokusem se rozumí:

  Pes přeskočí stanovenou výšku a neshodí při tom žádnou tyčku.

  Vítězí pes, který přeskočí nejvýší výšku.

  Při shodném výsledku více psů rozhodují fauly, a pokud nerozhodnou ani fauly, rozhodne tak závěrečný rozeskok v rámci pravidel.

  Treadmill Race

  1. Pes běží na běhacím pásu opatřeným měřičem uběhnuté vzdálenosti po dobu 2 minut. Pes je oblečen do postroje a postroj je připevněn ke konstrukci pásu. 
  2. Postroj si každý pes donese svůj
  3. Každý pes musí být v obranářském postroji. Připnutí na obojek je zakázáno!
  4. Handler může psa povzbuzovat, hecovat a přivolávat všemožnými lákadly, kromě jídla, pomůcek určených výhradně k nácviku obran a živé zvěře aj. loveckých pomůcek (nevyjímaje kůže/kopýtka apod. z již mrtvé zvěře). Není přípustné jakékoliv agresivní chování handlera vůči psu. Dále není povoleno psa v průběhu soutěže odměňovat pamlsky ani psa naklikávat pomocí klikru. To vše se může dít až po ukončení soutěže mimo závodní prostor.
  5. Ve vzdálenosti 10 metrů kolem pásu se nesmí vyskytovat žádný pes.
  6. Pes běží 2 minuty, čas spouští rozhodčí.
  7. Rozhodčí může kdykoliv zastavit pokus v případě, že je pes v nebezpečí. V tomto případě má pes nárok na nový pokus po 5 minutové přestávce.
  8. Dotyk s návnadou je zakázaný a taktéž jakýkoliv dotyk psa s handlerem. V tomto případě je pes
   diskvalifikován. Pes může být povzbuzován slovně.
  9. Vítězí pes s největší uběhnutou vzdáleností/indexem za dobu 2 minut.
  10. V případě rovnosti uběhnuté vzdálenosti psi běží znovu ale pouze 1 minutu, pokud ani tento běh nerozhodne, rozhodne o vítězi kohoutková výška, kdy menší pes vítězí.

    Upozorňujeme, že tyto disciplíny jsou pro hobby pejskaře a začátečníky. V disciplíně  treadmill race není elektronický snímač na vysoké úrovni pro psy, kteří běhají vyšší rychlostí jak 35km/h.

    PRAVIDLA bull sportů

    • Soutěž je přístupná psům a fenám, kteří v den soutěže dosáhli minimálního věku 15 měsíců.
    • Pořadatelé soutěže nezodpovídají za škody způsobené psem nebo účastníkem soutěže, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Plnou zodpovědnost za své psi nesou plnoletí handleři, kteří jsou povinni dodržovat fair play chování v průběhu celé soutěže, zejména se netoleruje nesportovní chování, ať už mezi závodníky navzájem, tak především vůči rozhodčím atp.
    • V průběhu soutěže se dále neakceptují vulgarismy, opilost aj. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem,*případná agresivita psa při přejímce nebo v průběhu soutěže vůči lidem je důvodem k vyloučení psa ze závodu.
    • Do soutěže nepatří háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s pooperačními zákroky.
    • Vodění štěňat a jejich prodej na soutěži je zakázán.
    • Do soutěže budou připuštěni pouze jedinci s řádným očkovacím průkazem, který před zahájením předloží pověřené osobě (veterináři).
    • Není akceptované nevhodné chování lidí vůči psům. Pořadatelé mohou na základě těchto důvodů odmítnout přijetí přihlášky do soutěže, popřípadě mohou v průběhu závodů psa / handlera vyloučit. 

    Pro psy do 18 měsíců

    • Psi nastupují s libovolným vybavením.
    • Zakázaný je stahovací obojek, ostnatý a jiné donucovací prostředky.
    • Psi jsou plně očkovaní a majitelé předloží očkovací průkaz.
    • Jakékoliv hrubé chování vůči psu je diskvalifikováno.
    • Motivovat psa lze pamlskem i hračkami.

     

    Rozhodčí X

    • Hodnocení psovoda a psa je od okamžiku vystoupení z hlavní brány Pavlínina dvora do opětovného vstoupení do brány.
    • Psovod bude navigován celou trasou.
    • Všechny cviky budou psovodovy oznamovány.
    • Cviky budou v daném bodě napsány a místo označeno.
    • Venčení štěněte není dikvalifikováno.
    • Hodnotí se cviky a celkový dojem na dvojici vůči okolí.
    • Vzhledem ke změnám v okolí, budou potěžkávající okolnosti přičítány k dobru dvojice.

     

    Cviky

    1. Ovladatelnost psa na vodítku celkový dojem psovoda a psa     10b.
    2. Sedni – lehni (posunky i pamlsek) 10b.
    3. Pomalá a rychlá chůze po nepříjemném materiálu10 b.
    4. Slalom 10b.
    5. Přivolání psa přes vzrušivé podněty 10b.
    6. Odložení na dva kroky 1 min libovolná poloha   10 b.
    7. Výběr plyšáka či hračky dle výběru psa 10 b. 

     

     Celkem 60b.

    ROZPIS CVIKŮ

    1. Chůze

    + body celkový dojem psovoda a psa  

    + veselé vystupování psa

    + ochota pracovat s psovodem

    + nevšímavost vůči okolí

     

    2. Sedni – lehni

    + samostatná práce psa

    + minimální pomoc psovoda

    + poloha na jeden povel

    – velké používání pamlsků a navádění rukou

    – fyzický tlak psa do pozice

    3. Pomalá a rychlá chůze

    + ochota následovat psovoda  

    + zpomalování s psovodem

    – tahání při změn rytmu

    – strach z různého materiálu

     

    4. Slalom

    + ochota psa střídat tyčky

    + rychlost probíhání

    – nenásledování psovoda

    – čuchání mimo cvik

    5. Přivolání psa přes vzrušivé podněty

    + ochota přijít  

    – opakované přivolávání 

     

    6. Odložení na dva kroky 1 min libovolná poloha

    + ochota vydržet v pozici  

    + dodržení limitu v pozici

    – opakované posazování 

    – častké krmení psa

     

    6. Výběr plyšáka 

    + pejsek si odnáší vybranou hračku

    + chválení psovoda 

    Pro psy do 18 měsíců

    • Psi nastupují s libovolným vybavením.
    • Zakázaný je stahovací obojek, ostnatý a jiné donucovací prostředky.
    • Psi jsou plně očkovaní a majitelé předloží očkovací průkaz.
    • Jakékoliv hrubé chování vůči psu je diskvalifikováno.
    • Motivovat psa lze pamlskem i hračkami v omezeným množství.

     

    Rozhodčí X

    • Hodnocení psovoda a psa je od okamžiku vystoupení z hlavní brány Pavlínina dvora do opětovného vstoupení do brány.
    • Psovod bude navigován celou trasou.
    • Všechny cviky budou psovodovy oznamovány.
    • Cviky budou v daném bodě napsány a místo označeno.
    • Venčení štěněte není diskvalifikováno.
    • Hodnotí se cviky a celkový dojem na dvojici vůči okolí.
    • Vzhledem ke změnám v okolí, budou potěžkávající okolnosti přičítány k dobru dvojice.

     

    Cviky

    1. Ovladatelnost psa na vodítku celkový dojem psovoda a psa     10b.
    2. Sedni – lehni (posunky i pamlsek) 10b.
    3. Pomalá, rychlá chůze 10 b.
    4. Slalom 10b.
    5. Odmítnutí ležící potravy na zemi 5b.
    6. Stolování se psem 5b.
    7. Odložení na dva kroky 1 min libovolná poloha   10 b.
    8. Přenesení psa psovodem 10kroků 10b.
    9. Výběr plyšáka či hračky dle výběru psa 10 b. 

     

     Celkem 80b.

    ROZPIS CVIKŮ

    1. Chůze

    + body celkový dojem psovoda a psa  

    + veselé vystupování psa

    + ochota pracovat s psovodem

    + nevšímavost vůči okolí

     

    2. Sedni – lehni

    + samostatná práce psa

    + minimální pomoc psovoda

    + poloha na jeden povel

    – velké používání pamlsků a navádění rukou

    – fyzický tlak psa do pozice

    3. Pomalá a rychlá chůze

    + ochota následovat psovoda  

    + zpomalování s psovodem

    – tahání při změn rytmu

     

    4. Slalom

    + ochota psa střídat tyčky

    + rychlost probíhání

    – nenásledování psovoda

    – čuchání mimo cvik

    5. Odmítnutí ležící potravy na zemi

    + ochota uposlechnout psovoda 

    + nesežrání potraviny

    – fyzické zamezení sežrání potraviny

    – sežrání potraviny

     

    6. Stolování se psem

    +posazení psa na židly  

    + nesežrání potraviny na stole

    – opakované posazování 

    – sežrání potraviny

     

    7. Odložení na dva kroky 1 min libovolná poloha

    + ochota vydržet v pozici  

    + dodržení limitu v pozici

    – opakované posazování 

    – častké krmení psa

     

    8.Přenesení psa psovodem 10kroků

    + ochota zůstat v rukou

    + chválení psovoda a dobré držení psa

    9. Výběr plyšáka 

    + pejsek si odnáší vybranou hračku

    + chválení psovoda

    Reaktivní a psi bez zkoušky

    • Psi nastupují s libovolným vybavením.
    • Zakázaný je stahovací obojek, ostnatý a jiné donucovací prostředky.
    • Psi jsou plně očkovaní a majitelé předloží očkovací průkaz.
    • Jakékoliv hrubé chování vůči psu je diskvalifikováno.
    • Motivovat psa lze pamlskem i hračkami v omezeném množství.
    • Pro reaktivní psy jsou připravená bezpečnostní opatření

     

    Rozhodčí X

    1. Hodnocení psovoda a psa je od okamžiku vystoupení z hlavní brány Pavlínina dvora do opětovného vstoupení do brány.
    2. Psovod bude navigován celou trasou.
    3. Všechny cviky budou psovodovy oznamovány.
    4. Cviky budou v daném bodě napsány a místo označeno.
    5. Hodnotí se cviky a celkový dojem na dvojici vůči okolí.
    6. Vzhledem ke změnám v okolí, budou potěžkávající okolnosti přičítány k dobru dvojice.

     

    Cviky

    1. Bude upřesněno

     

    Neočekávejte nic těžkého, ale specielního… 🙂 

     

    1.

     

    2.

    Pro frajery bez omezení

    • Psi nastupují s řetízkovým obojkem.
    • Zakázaný je stahovací obojek, ostnatý a jiné donucovací prostředky.
    • Psi jsou plně očkovaní a majitelé předloží očkovací průkaz.
    • Jakékoliv hrubé chování vůči psu je diskvalifikováno.
    • Motivovat psa není povoleno.

     

    Rozhodčí X

    1. Hodnocení psovoda a psa je od okamžiku vystoupení z hlavní brány Pavlínina dvora do opětovného vstoupení do brány.
    2. Psovod bude navigován celou trasou.
    3. Všechny cviky budou psovodovy oznamovány.
    4. Cviky budou v daném bodě napsány a místo označeno.
    5. Hodnotí se cviky a celkový dojem na dvojici vůči okolí.
    6. Vzhledem ke změnám v okolí, budou potěžkávající okolnosti přičítány k dobru dvojice.
    7. Hodnotí se všechny cviky dle řádů NZŘ a MZŘ

     

    Cviky

    1. Celkový dojem psa a psovoda dle vzruchů a nestabilního okolí  10b.
    2. Odložení za pochodu v leže s přivoláním (bez vodítka) 10b.
    3. Aport volný libovolný 10b.
    4. Sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) 10b.
    5. Odložení za pochodu v sedě (bez vodítka) 10 b.
    6. Přenesení psa psovodem cca 10m 10 b.
    7. Stolování se psem a odmítnutí potravy 10b.
    8. Dlouhodobé odložení 10 b.

     

     

    ŘÁD ZDE

    Přenesení dle řádu KJ Brno

     

    + k dobru se připisují vzruchy, která pes zvládá, projíždějící auta, cyklisty apod.

    – se odečítají bonusové body za strachovost a agresivitu psa.

     

    ÚPRAVA HODNOCENÍ ZE STRANY ROZHODČÍHO

    • Rozhodčí má právo cvik nechat zopakovat bez ztráty bodů, pokud bude na psa ze strany okolí vyvíjen velký tlak (projíždějící cyklisti, psi).
    • Psovod může vyčkat s výkonem cviku v případě nevhodné situace či nebezpečného chování ze strany okolí (pes na volno, běžící dítě apod.).
    • Ve cviku dlouhodobého odložení a aportu je možné využít 10m vodítka, který bude na místě již nachystán. Bodování toto vodítko neovlivňuje.
    • Psovod může mít na psu po celou dobu (až na aport) náhubek.
    • Aport si každý psovod donese a odevzdá před startováním.
    • Fyzická odměna psa může proběhnout až projití brány Pavlínina dvora.

     

    Hlavní jídlo na objednávku

    • Jídlo pro každého zajištěno- bude upřesněno
    • Káva na místě z kávovaru.

     

    Podpora

    • MAN MAT
    • AROMA AKH
    • CLIC AND FEAD
    • PROBEE
    • MARP
    • LANIGA
    • ÚSOVSKO KLOPINA a.s.
    • PHYSIO DOG  

    Vstupné jde na dobrou věc.

    Záchranná stanice Pateřín

    ZÁCHYTNÁ STANICE PRO POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ

    Kdo jsou?

    Stanice spadá pod Záchrannou stanici Stránské. O zvířata se stará Ondřej Csik, jeho žena Jana a kolegyně Petra Faksová. 

    Tuto činnost vykonávájí ve svém volném čase po pracoví době.

    Jaká zvířata mají?

    Primárně se starají o volnš žijicí zvířata, ale také mají v péči psi, kočky, mývala, kopytníky…

    Co je cílem stanice?

    Uzdravit a vypustit do volné přírody. Bohužel se ve stanici vyskytují zvířata, která měla být zabita nebo jim majitel zemřel.

    Zůstávají tam zvířata doživotně?

    Zvířata se nabízejí k adopci, ovšem jsou tam zvířata, která zde našla útočiště. Jako jsou kozy, mula, kočky a psi.

    Jak mohu pomoci?

    Do stanice se dostávají zvířata zraněná. Je tedy potřeba zajistit veterinární péči a následnou rehabilitaci. 

    • Finance můžete zasílat 2207828496/6210.
    • V malém množství můžete kopytníky obdařit suchým pečivem či zeleninou a ovocem. 
    • Protože jsou ve stanici i šelmy, je vhodné koupit kvalitní kočičí krmivo.

    Momentální stav.

    • V záchytné stanici mají denně cca 5-8 případů zraněných zvířat. Momentálně se starají asi o 60 zvířat.
    • Na jaře je bohužel stovky zraněných jedinců a osyřelých mláďat.

     

    Ondra Csik

    Jana Csiková

    Petra Faksová