SOCIALIZACE VE ZVOLI

INTENZIVKY V ŠUMPERKU

CVIČÁK V PETROVĚ

Koloběžky, coursing, jízda vlakem, výlety, socky na městě a mnoho dalšího vždy v systému.

Výcvik není nuda na jednom místě.

Pod Bukovkou ZDE / Zvole ZDE  / Šumperk ZDE

Dle rezervačního systému

+603 276 883 Klára Kučerová

skolavycvikupsu@seznam.cz

 

Barbora Grúzová

Barbora Grúzová

Fotografka lidí a zvířat

„Focení se věnuji vedle svého zaměstnání. Jsem ta, co za objektivem dělá srandičky a vydává šílené zvuky, aby upoutala pozornost Vašeho dítka, zvířecího parťáka a nebo Vás samotných. Jsem také pejskařka. Sama mám chovatelskou stanici francouzských buldočků. „

Miloš Albrecht

Miloš Albrecht

Fotograf

Věnuje se focení nejen zvířat, ale také letadel a sportovních akcí, soutěží a závodů.

Materiály na našich webech jsou pořízené od našich fotografů. Děkujeme, že sdílíte s označením majitelů fotek či našich akcí.

www.eshop.skolavycvikupsu.cz

www.vrticivlavici.cz

www.zkopetrov.cz

www.utulekmohelnice.cz

 

Autorství

Můžete si nás přidat do přátel nebo sledovat:

Americký stafordširský teriér

Americký stafordširský teriér

Zkoušky : ZZO1, BH, ZOP, UPr 2, SPr 2, canisterapeutické zkoušky

ZÁVODY:

Nejúspěšnější klubový šampion práce 2016

Pracovní pracovní pes roku 2016 klubu

2014 –
2. místo ZZO
6.místo ZZO
2015- ZZO
1.místo Uničov závod dvojic
​1.místo Šternberk
4.místo Česká Třebová
1,místo Uničov
1.místo Sudkov
3.místo Štěpánov
ZZO 1
2.místo Česká Třebová
UPR1
3.místo Vikýřovice
2016
ZZO 1
​1.místo Náměšť na Hané
2.místo Moravská Třebová
3.místo Sudkov
ZVV 1
​4.místo Vikýřovice
2.místo Morkovice- Slížany
SPR 1
​3.místo Štěpánov
​ZVV2
​3.místo Vikýřovice

Stafordširský bulteriér

Stafordširský bulteriér

BH-VT, ZZO, IBGH1, ZOP canisterapeutické zkoušky

 • Naše chovatelská stanice Hungry Beast
 • Chovná fena 
Stafordširský bulteriér

Stafordširský bulteriér

Výstavně veden

chovatelská stanice Hungry Beast

2023

16. místo v žebříčku nejlepší pes v SBT klubu.

Klubová výstava Němčice V1 CAJC 

Zkoušky: BH-VT, ZOP

 

Dalmatin

Dalmatin

BH-VT, ZZO,IBGH1,ZOP canisterapeutické zkoušky

Titul Český šampion

Welsh corgi pembroke

Welsh corgi pembroke

sportovně i výstavně vedena

Provozní řád

Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek je přistup do areálu zakázán. Osobám jevícím známky ovlivnění alkoholem nebo jinými návykovými látkami nebude vedoucím areálu přístup umožněn. V případě, že si majitel není jistý agresivitou psa je jeho povinností přijít s nasazeným náhubkem. Psi v areálu musí být připoutáni na pevným vodítku.

Psovod je povinen mít vždy u sebe platný očkovací průkaz psa. Infekčně nemocní psi a feny v 2. polovině březosti mají přísný zákaz vstupu na cvičiště.

Provozovatelem výcvikového hřiště je: Klára Kučerová

Tento Provozní řád cvičiště a areálu je platný od 1.1. 2022 

Provozní řád, obchodní podmínky a podmínky pro hlídání psů jsem si sám/ sama přečetla a podpisem souhlasím se všemi podmínkami.

 

Hlídání psů – provozní řád

1) Psí hotel je určen k dočasnému ubytování pejsků. Neslouží k trvalému umístění zvířat.

2) Provozní doba hotelu je nepřetržitá, pokud není možné mít psa pod neustálým dohledem jsou v uzavřeném prostoru nebo kleci. Jsou umístěni do vyčištěných a vydezinfikovaných místností či kotců, kde se provádí pravidelný úklid.

3) K dočasnému ubytování mohou být přijata pouze zvířata prokazatelně zdravá, ošetřená proti blechám, klíšťatům, odčervená. Majitel doloží očkovací průkaz s platnou vakcinací (vzteklina, parvoviróza, psinka, hepatitida, laryngotracheitida, parainfluenza, leptospiróza). Vakcinace musí být aplikována nejméně 21 dní před umístěním zvířete a nesmí být starší než 3 roky.

4) Majitel musí upozornit na případné agresivní chování psa, hárající fenu, či fenu březí. Které nebudou přijati. V případě nalezení blech na psovi bude zrušeno ubytování. A majitel zajistí prostředky k sanitaci prostorů ubytovny.

5) Krmná dávka odpovídá velikosti a stáří psa 1x-3x denně dle dohody, voda se doplňuje průběžně celý den. Možnost odkoupit krmení na ubytování. 

6) Při přijetí psa vyplní každý majitel tzv. „kartu psa“, kde se zaznamenají všechny důležité informace o pejskovi. Majitel podepíše „protokol o předání psa“, který má dvě vyhotovení, jedno pro majitele a druhé pro hotel. Kopii očkovacího průkazu psa majitel odevzdá při přijetí a po dobu pobytu je uložen v hotelu. Majitel vyplňuje kolonku, zda souhlasí s výletem svého psa a přesunu na jiné místo – výlet, cvičák, louky apod.

7) Při rezervaci bude zákazníkovi vystavena smlouva o dočasném ubytování. Záloha činí 50% celkové odhadované částky za ubytování. Bez zálohové platby nelze brát rezervaci jako potvrzenou. Při zrušení rezervace méně než 14 dní před dohodnutým termínem počátku ubytování se záloha nevrací.

8) Každý pejsek musí mít svůj obojek, může si sebou vzít svou oblíbenou hračku, pelíšek, deku a vlastní krmení.

9) Je možné si předem domluvit převoz pejska. Provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout psa k ubytování. Štěňata mladší 6ti měsíců nemohou být ubytována.

10) Majitel bere odpovědnost za zničení a znehodnocení okolí za svého psa a vytvoří dostatečnou náhradu stanovené pojišťovnou či odhadcem. V případě že pes pokousá jiného psa platí majitel náklady spojené s veterinárním ošetřením.

Provozní řád, obchodní podmínky a podmínky pro hlídání psů jsem si sám/ sama přečetla a podpisem souhlasím se všemi podmínkami

Dne:

Klient:

Klára Kučerová
IČO: 07559275

Níže uvedené VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro výcvik a obrany bude vytištěn a podepsán každým klientem školy výcviku psů.

Všeobecné obchodní podmínky Školy výcviku psů 2022  

 

 1. Výcvikové lekce je možné hradit převodem na účet 1343129003/2700 nebo hotově v lekci. 
 1. Lektorka si vyhrazuje právo zrušit výcvik s počtem kurzistů nižším než 3 po sobě jdoucí během dne a nabídnout kurzistovy možnost pokračovat s jinou skupinou v jiný den. I v případě nepřízně počasí. 
 1. Pokud dojde ke zrušení výuky ze strany kurzisty do 3 hodin před zahájením individuální výuky, je domluven náhradní termín, peníze se přesouvají. 
 1. Pokud nedojde ke zrušení lekce je klient zavázán zaplatit lekci na které lektorka čekala. Klient musí lektorku telefonicky informovat o zrušení, bez zpětné vazby není platná omluva. 
 1. Pokud dojde ke zrušení lekce 1 hod před zahájením pokusí se lektorka tuto lekci naplnit jiným klientem či posunout. V případě, že není z lektorčiny strany možno nijak lekci přesunout, nebo se již na místě nachází musí klient tuto lekci zaplatit. 
 1. V případě, že je v nabídce rezervační systém na danou lekci, je klient pro své dobro povinen se hlásit přes tento systém, pokud bude lekce zrušena, těmto klientům chodí email. V případě nenahlášení nebere trenérka v potaz klientovo náklady na tuto lekci. 

 

VÝUKOVÉ MATERIÁLY 

Kurzista výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany Školy výcviku psů jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se kurzista výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv, a to především vyhotovením rozmnožením (kopií) materiálu, a to ani pro svou osobní potřebu, tzn. že bude užívat výlučně originály. 

GDPR 

 1. Chozením na výcvikové lekce souhlasím s pořízením fotografické, audio nebo video dokumentace a zpracováním osobních údajů na ní uvedených. Souhlas je poskytnut za účelem reklamy a prezentace výcviku. ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro prezentaci výcviku. 
 1. Klient smí fotit a natáčet na lekcích, pro zveřejnění musí tyto fotky a videa ukázat lektorce. Fotografie nebudou schválně zachycovat špatné pohyby a momenty, které by si laik a veřejnost mohla vyložit jako týrání psů či nevhodné chování majitele.  
 1. Děkuji za označování pod příspěvkem, kde se tyto fotografie a videa vytvořili. 
 2. V případě nevhodného chování a dalšího poškozování klientů či psů bude okamžitě daný klient vyloučen.  

Výcvik 

 1. Lektorka pomáhá klientům svými znalostmi a zkušenostmi při výcviku, nabízí výcviková videa a materiály. Volí metody odpovídající stavu zvířete a připravenosti klienta. Bere v úvahu osobnost obou a také vede klienty k odpovědnosti za svá rozhodnutí. Doporučuje metodiky a pracuje je s klienty v souladu s etickým kodexem. Má právo odmítnout výcvikovou metodu, kterou bude požadovat klient. 

 

 1. Lektorka nepřebírá zodpovědnost za chování klienta ke psu a vlastnímu rozhodnutí ke které metodice se klient skloní mimo lekci. V případě, že lektorka nedoporučí výcvikovou metodu je zakázané jí s tímto spojovat. Pokud lektorka zjistí, že tuto zásadu klient porušil, má právo svého klienta ve výcviku odmítnout, vyjádřit se veřejně k této kauze a požadovat veřejnou omluvu za poškozování. 

 

 1. Účelem je profesionálně pomáhat a ochraňovat před důsledky vzájemného chování klienta a psa. Spočívající např. v nevhodného chování, nepřiměřeného fyzického tlaku či agresivity. 

 

 1. Klient šíří pouze ověřené a opodstatněné informace o lekci, v případě nespokojenosti má povinnost klient lektorku kontaktovat a pokusit se tuto situaci vyřešit. 

 

 1. Dle řádu ČMKU lektorka dodržuje doporučení pro psy pracovní a ve sportovním výcviku vyšší počet krmných dávek denně, energetická hodnota krmiva musí odpovídat nárokům kladeným na psa.  

 

 1. Klient je povinen každoročně očkovat proti vzteklině a další vakcinaci dle doporučení příslušného veterinárního lékaře s přihlédnutím k nákazové situaci v místě bydliště. Dále je nutné zajistit pravidelné odčervování psů dle věku, nákazové situace a doporučení veterinárního lékaře.  Pes který viditelně trpí nemocí (např. na podzim psincový kašel) má zákaz navštěvování lekcí.

 

 1. Klient bere zodpovědnost za chování svého psa na lekci. V případě úrazu či poškození jiného psa má povinnost poškozenému vytvořit náhradu dle domluvy. V případě nezletilého doprovodu má zodpovědnost za jeho zdraví a nezletilý se pohybuje bezpečně mimo aktivní skupiny. 

 

Tyto kopie byly vyhotoveny ve dvou vydání. Z toho jedna podepsaná je uschovaná u lektorky. 

 

Dne: 

Klient:  

IČO 07559275 tel: 60327688 

Všeobecné obchodní podmínky Školy výcviku psů 2022 -OBRANY

1. Obranářské lekce se platí hotově v lekci.
2. Figurant si vyhrazuje právo zrušit výcvik s počtem kurzistů nižším než 3 po sobě jdoucí během dne a
nabídnout kurzistovy možnost pokračovat s jinou skupinou v jiný den. I v případě nepřízně počasí.
3. Pokud dojde ke zrušení výuky ze strany kurzisty do 3 hodin před zahájením obran, je domluven náhradní
termín.
4. Pokud nedojde ke zrušení lekce je klient zavázán zaplatit lekci na které figurant čekal. Klient musí
figuranta telefonicky informovat o zrušení, bez zpětné vazby není platná omluva.
5. Pokud dojde ke zrušení lekce 1 hod před zahájením pokusí se figurant tuto lekci naplnit jiným klientem
či posunout. V případě, že není z figurantovo strany možno nijak lekci přesunout, nebo se již na místě
nachází musí klient tuto lekci zaplatit.
GDPR
1. Chozením na výcvikové lekce souhlasím s pořízením fotografické, audio nebo video dokumentace a
zpracováním osobních údajů na ní uvedených. Souhlas je poskytnut za účelem reklamy a prezentace
výcviku. ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro prezentaci
výcviku.

2. Klient smí fotit a natáčet na lekcích, pro zveřejnění musí tyto fotky a videa ukázat lektorce či figurantovi.
Fotografie nebudou schválně zachycovat špatné pohyby a momenty, které by si laik a veřejnost mohla
vyložit jako týrání psů či nevhodné chování majitele.

3. Děkuji za označování pod příspěvkem, kde se tyto fotografie a videa vytvořili.

4. V případě nevhodného chování a dalšího poškozování klientů či psů bude okamžitě daný klient vyloučen.

Výcvik
1. Figurant pomáhá klientům svými znalostmi a zkušenostmi při výcviku. Volí metody odpovídající stavu zvířete a
připravenosti klienta. Bere v úvahu osobnost obou a také vede klienty k odpovědnosti za svá rozhodnutí.
Doporučuje metodiky a pracuje je s klienty v souladu s etickým kodexem. Má právo odmítnout výcvikovou
metodu, kterou bude požadovat klient.

2. Figurant nepřebírá zodpovědnost za chování klienta ke psu a vlastnímu rozhodnutí ke které metodice se
klient skloní mimo lekci. V případě, že figurant nedoporučí výcvikovou metodu je zakázané ho s tímto spojovat.
Pokud figurant zjistí, že tuto zásadu klient porušil, má právo svého klienta ve výcviku odmítnout, vyjádřit se
veřejně k této kauze a požadovat veřejnou omluvu za poškozování.

3. Účelem je profesionálně pomáhat a ochraňovat před důsledky vzájemného chování klienta a psa. Spočívající např.
v nevhodného chování, nepřiměřeného fyzického tlaku či agresivity.

4. Klient šíří pouze ověřené a opodstatněné informace o lekci, v případě nespokojenosti má povinnost klient lektorku,
či figuranta kontaktovat a pokusit se tuto situaci vyřešit.

5. Klient je povinen každoročně očkovat proti vzteklině a další vakcinaci dle doporučení příslušného veterinárního
lékaře s přihlédnutím k nákazové situaci v místě bydliště. Dále je nutné zajistit pravidelné odčervování psa dle
věku, nákazové situace a doporučení veterinárního lékaře.

6. Klient bere zodpovědnost za chování svého psa na lekci. V případě úrazu či poškození jiného psa má povinnost
poškozenému vytvořit náhradu dle domluvy. V případě nezletilého doprovodu má zodpovědnost za jeho zdraví a
nezletilý se pohybuje bezpečně mimo aktivní skupiny.

7. Pes který viditelně trpí nemocí (např. na podzim psincový kašel) má zákaz navštěvování lekcí.

Tyto kopie byly vyhotoveny ve dvou vydání. Z toho jedna podepsaná je uschovaná u lektorky.
Dne:
Klient:
Figurant: Igor Šustr

IČO 07559275 tel: 60327688