V trénincích mimo pozitivního výcviku jsme začali společně začleňovat tréninky na balančních pomůckách. Není to jen z důvodu psa zabavit, ale také rovnoměrně osvalit a to i ty hluboké stabilizační systémy. Pejsek se v prvních trénincích musí s míči či čočkami seznámit a vytvořit pozitivní vztah k dané věci. Aby se pejsek vždycky těšil a chtěl příště další práci.

 

Na základních čočkách učíme pejsky rozvíjet motoriku, balanci a tím pádem uvědomění vlastního těla. Pes se učí mít k vám důvěru a stoupat na materiály a věci na které se třeba i dříve bál.

Pecky učíme na dotek přední tlapkou pomocí granulí, klikru nebo pobízení. Každý pejsek má jiný tréninkový plán a každý má naučené něco jiného. Dle průběhu spojíme dotek tlapky na pecku a postupně rozvíjíme na všechny čtyři pecky.  Postupně stěžujeme obtížnost cv

 

 

iků na pomůckách tak, aby se na pejska nespěchalo.

 

Jakmile je pes schopen na peckách schopen spolupracovat a vytvářet cviky, můžeme mu představit „burák“.  Tam je také důležitá velikost balónu. Je potřeba aby se pes neprohýbal a neměl nohy pod sebou. Změny na takovém to míči je pro psa složitý a náročný, tréninky by neměli být dlouhé. Střídáme i s těmi cviky, na které byl do teď pes zvyklí.

Pejska nenecháváme samotného seskočit a pomáháme mu bezpečně dolů a v případě klasických míčů je potřeba je mít dobře zajištěné. Je potřeba dbát i na bezpečnost, pokud řešíte s pejskem zdravotní problém není vhodné pejska vystavovat zátěži.