S poskytování první pomoci se poprvé setkává už dítě na základní škole. Jedná se o dovednost, kterou je dobré znát, byť se v běžném životě s ní člověk často nesetkává. Umíte však pomoci i svému psovi, kdyby se třeba zranil? Víte, jak se psem manipulovat nebo jak mu dát umělé dýchání? Určitě není na škodu se pár základních rad naučit, abyste byli připraveni v situaci, kdy by to váš pes potřeboval.

Pár zlatých pravidel, která byste měli dodržovat, aby váš pes nebyl vystavený nebezpečí, které by mu mohlo ublížit. Pes musí být neustále pod kontrolou (tělesná síla, dodržování základní poslušnosti a v případě psa na volno znalost přivolání) na frekventované komunikaci musí být pes vždy na vodítku a v noci pokud možno být viditelný v létě nenechávejte svého psa v autě, kde by došlo k přehřátí organismu, a ušetřete ho chůzí po rozpáleném asfaltu. Psa nekrmte vařenými kostmi, rozpařeného psa nechladíte ledovou vodou po celém těle, je nutné chladit pouze končetiny, krk a břicho u štěňat dávejte pozor na to, aby nekousala elektrické šňůry; z jejich dosahu odstraňte těžké předměty, na které může dosáhnout, a malé předměty, které může spolknout.
Jaké jsou normální fyziologické parametry u psa?

Určitě je dobré vědět, jakých hodnot dosahují běžné fyziologické parametry, jakými jsou tělesná teplota, tlak, počet dechů a tepů za minutu. Díky jejich znalosti budete moci lépe poznat, kdy váš pes bude potřebovat lékařskou pomoc.
tělesná teplota psa je v rozmezí 38-39 °C. dechová frekvence asi 20-30 dechů za minutu u velkých psů, 30-50 dechů u malých psů tepová frekvence 70-100 tepů za minutu u velkých psů, 90-120 tepů za minutu u malých psů stresem tyto hodnoty stoupají
Tepovou frekvenci zjišťujeme na stehenní tepně – pod ohon položíme dlaň na vnitřní stranu stehna a to co nejvíce směrem nahoru. Nyní ohneme prsty okolo předního okraje stehenní kosti a potom posuneme prsty pomalu po vnitřní ploše stehna dozadu tak, aby špička ukazováku klouzala po kůži stehna. Teplotu měříme stejně jako u dětí v konečníku.

Jak převážíme zraněného psa
V případě přenosu psa je vhodné přenést ho v improvizovaných nosítkách. Psa otáčíme podél osy tak, aby hlava byla středem a pes neztrácel přehled o svém okolí.
Mějte na paměti, že v autě je nutné dodržet výměnu vzduchu. Zároveň v něm nekuřte a jeďte pokud možno co nejvíce plynule. Styl jízdy plyn/brzda vede k větším otřesům, což zraněného psa může zbytečně stresovat.  I při řízení vozidla na psa stále klidně mluvte.

Správné držení hlavy psa
Když manipulujete se psem a potřebujete ošetřit jeho ucho nebo oko, je obvykle nutné, aby pes hlavu držel klidně. Nejlépe uděláte, když uchopíte do plných dlaní kůži a podkoží v oblasti koutku tlamy směrem k uchu a přitom předloktím držíte hlavu ve stabilní poloze.

První pomoc v obecných naléhavých situacích
Jsou nenadálé situace, při nichž budete muset vašemu psovi poskytnout první pomoc. Je proto dobré vědět, jak si v nich poradit. Zde uvádíme základní pravidla, která by měl znát každý chovatel.

Uvolňujeme dýchací cesty
Zvíře, jež utrpělo větší úraz, se snadno dostane do kómatu, přičemž v bezvědomí často zvrací. Aby se pes přitom neudusil, je nutné mu co nejvíce otevřít tlamu, vytáhnout jazyk a prověřit, zda se tam nenacházejí zvratky, sražená krev nebo hlen. Pokud ano, vše opatrně odstraníte. V případě malého psa je lepší zvednout ho hlavou dolů a jemně s ním zatřást, aby všechny nečistoty vypadly samy. Pochopitelně, že když máte podezření na poranění páteře, tak od tohoto upustíte.