Firmy, které prováděly nebo provádějí pokusy na psech a kočkách při testování krmiva:
Procter&Gamble – Iams, Eukanuba/
Mars – Pedigree, Cesar, Whiskas, Sheba, Kitekat, Pal, Chappie – Friskies, Felix, Alpo/
Ralston-Purina – Purina (tato společnost je navíc jedním z největších dodavatelů krmiva pro pokusné laboratoře)
Víte o dalších? Přidejte do komentáře!
Nutno dodat, že nejvíce drastických pokusů se za celou dobu dělají v 90% jen kvůli ženám a kosmetice pro ně. Stále nad tím většina žen jen zavírá oči a doma si hrají na milovnice zvířat….Je to Vaše svědomí.
Říkáte si že testování krmiva nemůže být drastické?
Motivace firem je finanční: výrobky musí jít lépe na odbyt… Podle anglických novin „Sunday Express“ (27. 5. 2001) prováděla společnost IAMS vyrábějící krmivo pro domácí zvířata (IAMS spadá pod Procter & Gamble) mezi rokem 1991-2000 kruté pokusy na psech. Jeden příklad za všechny: 24 mladým psům (mezi nimi i březí feny) byla odňata pravá ledvina a levá částečně poškozena: toto během dvou chirurgických zásahů do břišní krajiny. Tímto způsobem se uměle vyvolaly těžké nemoci (otrava krve a další). Každá skupina takto „ošetřených“ psů musela přežít dobu mezi 14 a 28 měsíci.
Co chtěla společnost IAMS vlastně dokázat? Je těžké najít smysl takových příšerností a je ještě těžší pochopit, že zadavatelem pokusů byla společnost vyrábějící krmivo pro domácí zvířata. IAMS však není jedinou černou ovcí! Hill´s Pet Nutrition, patřící pod společnost Colgate-Palmolive, financoval další pokusy na psech a kočkách, které zde krátce shrnujeme: k výzkumu potřeby sodíku u dospělých koček se 35 zvířat rozdělilo do různých skupin. Kočky dostávaly stravu obsahující rozdílné poměry sodíku a v pravidelných odstupech jim výzkumníci odebírali krev, až několik zvířat vykazovalo ztrátu chuti k jídlu spolu s úbytkem hmotnosti. Kočky byly uvězněny během čtyř týdnů samostatně v malých klecích – pak začaly vykazovat poruchy v chování z nedostatku pohybu a chybějící možnosti brousit si drápky.
Další experiment, částečně financovaný Hill´s Pet Nutrition, spočíval v tom, že se do malých železných klecích o rozměrech 60x60x60 cm zavřelo na 26 dnů 18 koťat ve věku mezi 11 a 15 týdny. Účel pokusu: stanovit potřebu sodíku u nově narozených koťat. Na konci pokusů byla zvířata poškozena nejen fyzicky kvůli dietě, ale především i psychicky, protože jejich vězení je dohánělo k šílenství, agresivitě nebo totálnímu útlumu. Hill´s Pet Nutrition financoval rovněž experiment ve Spojených státech (Topeka), kdy 42 štěňatům po dobu 12 dnů podávali výzkumníci dietu chudou na zinek. Z nedostatku zinku se u štěňat vytvořily vřídky, praskliny v tlamách a na tlapkách, stejně jako symptomy letargie a anorexie. Následně se štěňata rozdělila do různých skupin a celkem 3 týdny jim bylo podáváno experimentální krmivo tvořené organickým a anorganickým zinkem. Skupina šesti zvířat dostávala dalších 35 dnů dietu chudou na zinek. Na konci pokusů štěňatům odstranily drápky na tlapkách, špičáky a varlata, které sloužily ke stanovení množství zinku.
Společnost Alpo patřící pod skupinu NESTLÉ vyvolala u 15 koček nadváhu. Sedmi zvířatům se zavedla do žaludku trubička k aplikaci chloridu amonného. Kočky byly následně uzavřeny po dobu 7 týdnů do malých klecí. Během tohoto času byla nebohá zvířata ponechána o hladu, zatímco se jim nabízela nepoživatelná strava. Výsledkem bylo, že kočky odmítaly stravu – což „výzkumníci“, kteří vymysleli takové pokusy, nazvali „dobrovolnou abstinencí“ – a ztratily 26-40 % své váhy. Kočky byly postiženy těžkým poškozením svalů, letargií, krevními abnormalitami a jejich zvětšená, nemocná játra nepracovala. Když zvířatům po sedmi týdnech trápení nabídli normální stravu, 11 koček nebylo schopno žrát a museli je krmit sondou.
Firma Ralston Purina financovala experiment mající za cíl zjistit, zda umělá strava zaváděná sondou do žaludku způsobuje větší gastrointestinální poruchy než normální strava. Na pokus se použilo 10 míšených psů. Každému z nich byla chirurgicky zavedena sonda do žaludku. Psům podávali sondou deset dnů normální lidskou stravu a dále krmivo. Následně se provedly analýzy krve a moči.
Firma Mars Pedigree prováděla experimenty v anglickém centru Waltham. Zde se dokonce vyrábí krmivo pro zvířata, centrum spolupracuje s univerzitami v mnoha zemích na celém světě. Během roku 1996 Waltham spolupracoval na 70 výzkumných projektech prováděných na 30 univerzitách v pěti zemích. Mezi experimenty objednanými firmou Mars Pedigree jsou i zvláštnosti, například údajná potřeba přidávat taurin do krmiva pro kočky. Taurin je látka používaná k výrobě barviv. Název látky pochází z latinského „taurus“ (Býk), protože byla objevena poprvé ve žluči býků. Taurin je dnes syntetizován uměle. K výzkumu účinků taurinu se zavíraly skupiny koček do klecí na dobu 11 měsíců! Některé kočky utrpěly nevratné poškození zraku, jiné osleply – vedle dalších fyzických a psychických poruch způsobených dlouhodobým uvězněním.
Ve Walthamském centru nechával Mars Pedigree provádět mimo jiné také tyto experimenty: izolaci psů a koček, odpírání stravy psům a invazivní zubní vyšetření vyžadující normálně umrtvení. Během jednoho experimentu psi dostávali dietu vyvolávající průjem a následně jim výzkumníci podávali klystýr zavedený řitním otvoem. Centrum Waltham rovněž financovalo výzkumníka na univerzitě v Bristolu (GB), který izoloval kočky v 30x45x30 cm velkém plastikovém kontejneru na dobu maximálně šest hodin. Žádná kočka nevydržela zacházení – všechny se udusily.
Je jasné, že žádný experiment na zvířatech v této oblasti není nutný. Ještě méně nutné jsou výše uvedené experimenty, nad kterými zůstává rozum stát. Jde pouze o to, aby se nedostatek vědeckosti nahradil vivisekcí: v předložených příkladech však můžeme jasně vidět její směšnost a nesmyslnost. Odjakživa lidé ví, co je pro psy a kočky dobré a co ne; příroda sama určila způsob jejich stravování. Provádění výše popsaných pokusů pod záminkou „vyrábět dobrou stravu pro psy a kočky“ je čistým šílenstvím. Šílenstvím již v tom, že v klecích uzavření a různými způsoby týraní psi a kočky, se sondou zavedenou do žaludku, nereagují stejně jako jejich šťastnější druzi žijící respektováni v lidských rodinách. Metabolismus a reakce každého zvířete jsou různé, stejně jako reakce na jakýkoliv test a látku. Je to starý příběh potvrzený během let experty z oblasti veterinární medicíny a zoologie. Kdo však chce provádět vivisekci, ignoruje tyto závěry.
Výrobci krmiv sledují výhradě zájmy komerčního charakteru. Zisky mezinárodního trhu zabývajícího se prodejem krmiva pro domácí zvířata (na špici prodejnosti stojí krmivo pro kočky a psy) odhadují ekonomové na 875 miliard Kč ročně. Konkurence a soutěž na tomto trhu je enormní. Pokud firma předloží zprávy prokazující, že její produkty prošly pokusy na zvířatech, odehrává se to stejné jako při schvalování produktů určených pro člověka: nejposlednější výrobci obdrží povolení k prodeji, zejména pokud prováděli pokusy na zvířatech! Tak krmivo dostane nádech „vědeckosti“ a „vážnosti“. Samozřejmě je to podvod, vedle eticky nepřijatelné skutečnosti, že dnešní svět žije ve vědecké ignoraci – legalizované pro komerční účely. Jsou to chemicko-farmaceutické nadnárodní koncerny ovlivňující schvalování zákonů v různých zemích, které mají za cíl učinit vivisekci nezbytnou. Tuto módu pak následují nadnárodní koncerny vyrábějící krmivo pro zvířata.
Jaké jsou následky takových pokusů na zvířatech? Již v minulosti se různé nezávislé zprávy a studie zabývaly kvalitou předraženého krmiva pro kočky a psy. Pro výrobu krmiva je dovoleno používat moučky z krve a peří drůbeže, jateční odpady, odpady z výroby alkoholu, ze zpracovávání ovoce a zeleniny, průmyslové odpady a další – vše pod označením „proteiny“! I když se zpřísnilo zpracování a výběr surovin určených na výrobu krmiva, je to záruka pro zdravé a neškodné produkty? Lze to zpochybnit, zejména když složení krmiva výrobci odvozují na základě výsledků pokusů na zvířatech, jejichž data jsou nespolehlivá a často uškodí než pomohou. Navíc je známo, že se v průběhu 90. let objevily v různých evropských státech stovky oficiálních případů kočičího i psího „šílenství“. Podle neověřených údajů UNICEL (Unione Casalinghe e Lavoratrici Europee) bylo v Evropě zaznamenáno až sto tisíc případů psů a koček postižených BSE. Samozřejmě se příliš nepřipouštělo, že by zvířata mohla onemocnět vinou krmiva vyráběného nadnárodními koncerny. Jak jinak by ale zvířata mohla onemocnět, když je BSE přenositelná skrze potravu?
Před několika roky zveřejnil německý časopis „Arche 2000″ reportáž, kde bylo ukázáno, jak mnoho domácích zvířat, psů a koček, kterým byla podáváno obvyklé krmivo kupované v obchodech, trpí na různé nemoci. Především na alergie, sníženou funkčnost ledvin a svědění. Mnoho zvířat se škrábalo tak silně, že ztratila srst a přivodila si boláky přecházející v ekzémy. Různí veterináři připouštějí, že především suché krmivo je škodlivé pro ledviny. „Arche 2000″ také zmiňuje firmy zpracovávající největší odpady na draze prodávané produkty. Hlavním důvodem, proč tolik psů a koček doslova miluje tento druh stravy, je přidávání různých aromat a substancí vyvolávajících u zvířat pozvolně závislost na tomto zvláštním druhu chuti.
V 80. letech společnost NESTLÉ skoupila americkou skupinu CARNATION a zřídila okamžitě výzkumné centrum pro zvířecí krmivo v Los Angeles. Centrum nazývané „CALRECO“ dovezlo 500 koček a 400 psů k testování nových receptur. 160 ze 250 zaměstnanců byli výzkumníci a každý rok se investovalo odhadem 270 miliónů Kč na výzkum v oblasti krmiva pro zvířata. Tato čísla nám zprostředkovávají obraz o tom, jaké peníze se točí ve výrobě krmiva pro kočky a psy. Čísla ignorující etické aspekty – stejně jako respekt nadnárodních koncernů vůči zvířatům; předstírajících naoko jejich ochranu a péči…
Vyzýváme všechny majitele domácích mazlíčků, aby nekupovali produkty uvedené v tabulce níže a oznámili toto rozhodnutí výrobcům. Zvířatům podávejte přirozenější stravu, zkuste různé kombinace krmiva do- hromady s obilovinami a zeleninou.
Černá listina:
PROCTER & GAMBLE: IAMS, EUKANUBA,
MARS: Pedigree, Cesar, Whiskas, Sheba, Kitekat, Pal, Chappie, Bounce
NESTLÉ: Friskes, Friskies Petcare, Bonio, Wunalot, Soilers, Felix, Arthur´s, Choosy, Alpo, Mighty Dog
COLGATE-PALMOLIVE: Hill´s Science Diet, Prescription Diet
RALSTON-PURINA: Purina, Edward Baker