Za problematickým chováním se často skrývá celá řada příčin. Každý trénink musí probíhat tak, aby měl pejsek jak dostatek zaměstnání tak i čas si oddechnout. A proto je potřeba se častěji domlouvat a spolupracovat i mimo přímé setkání. Dobré načasování a promyšlené tréninky jsou důležitou součástí dne u takového pejska.

Tréninky s Bulíčkem jsou krátké, ale intenzivní. Pokud chceme pracovat na změně musíme se zaměřit na širší souvislosti. Nejlepší léčbou je samozřejmě prevence, ale v případě pejsků z útulku jsou možnosti omezené.

Významným vlivem v tomto chování je i stres, frustrace a genetické predispozice. Pes si vytváří návyk na podnět a své chování nejen rozšiřuje, ale také častěji vytváří. A proto je potřeba tento návyk měnit v pozitivní zkušenost a navázat dobrý kontakt s psovodem.

Musíme vést a ne být diktátor. Zabezpečovat psovi jeho  potřeby a to jak fyzické tak i lásku, kterou tady vyplňuje právě Monča a její kolektiv v útulku.