Provozní řád

Výcvikové hřiště – Sušilova 1285 Zábřeh na Moravě
Výcvikový areál – Terezín 36, Petrov nad Desnou – hala + zahrada

Návštěvníkům areálu je vstup umožněn pouze na vlastní nebezpečí. Návštěvníci jsou povinni dodržovat všechna ustanovení tohoto provozního řádu. I při dodržení níže uvedených pokynů je pobyt v areálu pouze na vlastní nebezpečí, a proto jsou návštěvníci zodpovědní za sebe i za své psy. Výcvikový areál je neveřejným soukromým prostorem. Používání areálu, jeho vybavení a zařízení není určeno k veřejnému užívání. 

Ochrana a bezpečnost

Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek je přistup do areálu zakázán. Osobám jevícím známky ovlivnění alkoholem nebo jinými návykovými látkami nebude vedoucím areálu přístup umožněn. V případě, že si majitel není jistý agresivitou psa je jeho povinností přijít s nasazeným náhubkem. Psi v areálu musí být připoutáni na pevným vodítku.

Psovod je povinen mít vždy u sebe platný očkovací průkaz psa. Infekčně nemocní psi a feny v 2. polovině březosti mají přísný zákaz vstupu na cvičiště.

Provozovatelem výcvikového areálu je: Klára Kučerová, Terezín 36
Provozovatelem výcvikového hřiště je: Katolický dům v Zábřeze na Moravě

Tento Provozní řád cvičiště a areálu je platný od 1.10. 2020 

Provozní řád, obchodní podmínky a podmínky pro hlídání psů jsem si sám/ sama přečetla a podpisem souhlasím se všemi podmínkami

Dne: 

Klient: 

Klára Kučerová
IČO: 07559275

Všeobecné podmínky

Kurzovné je možné hradit převodem z účtu na účet v případě první návštěvy nebo hotově před následující lekcí, kdy už lekce kurzista navštěvuje. 

Lektorka si vyhrazuje právo zrušit výcvik s počtem kurzistů nižším než 3 po sobě jdoucí během dne a nabídnout kurzistovy možnost pokračovat s jinou skupinou v jiný den.

Pokud dojde ke zrušení výuky ze strany kurzisty do 24 hodin předchozího dne před zahájením výuky, je domluven náhradní termín, peníze se přesouvají.

Pokud dojde ke zrušení po 24 hodině předešlého dne před lekcí, je lekce nabídnuta jinému kurzistovi. V případě nesehnání náhrady peníze propadají a kurzista nemá nárok na náhradu zameškané lekce a musí částku dodatečně doplatit.

Výukové materiály

Kurzista výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany Školy výcviku psů jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se kurzista výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv, a to především vyhotovením rozmnožením (kopií) materiálu, a to ani pro svou osobní potřebu, tzn. že bude užívat výlučně originály.

GDPR

Chozením na výcvikové lekce souhlasím s pořízením fotografické, audio nebo video dokumentace a zpracováním osobních údajů na ní uvedených. Souhlas je poskytnut za účelem reklamy a prezentace výcviku. ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro prezentaci výcviku.

Kurzista bere plnou zodpovědnost za svého psa a způsob výcviku, v případě, že se mu nelíbí metodika sám ukončuje. V případě použití elektrického obojku sám přebírá zodpovědnost a veřejně nesdílí jméno školy výcviku psů v tomto spojení. Použití a koupě pamlsků, granulí a jiných výrobků přebírá zodpovědnost za svého psa klient. V případě vdechnutí, kulhání a jiných zdravotních problémů za psa přebírá odpovědnost majitele.

Tyto kopie byly vyhotoveny ve dvou vydání. Z toho jedna podepsaná je uschovaná u lektorky.
Provozní řád, obchodní podmínky a podmínky pro hlídání psů jsem si sám/ sama přečetla a podpisem souhlasím se všemi podmínkami

Dne:

Klient:

Klára Kučerová
IČO: 07559275

Hlídání psů – provozní řád

1) Psí hotel je určen k dočasnému ubytování pejsků. Neslouží k trvalému umístění zvířat.

2) Provozní doba hotelu je nepřetržitá, pokud není možné mít psa pod neustálým dohledem jsou v uzavřeném prostoru nebo kleci. Jsou umístěni do vyčištěných a vydezinfikovaných místností či kotců, kde se provádí pravidelný úklid.

3) K dočasnému ubytování mohou být přijata pouze zvířata prokazatelně zdravá, ošetřená proti blechám, klíšťatům, odčervená. Majitel doloží očkovací průkaz s platnou vakcinací (vzteklina, parvoviróza, psinka, hepatitida, laryngotracheitida, parainfluenza, leptospiróza). Vakcinace musí být aplikována nejméně 21 dní před umístěním zvířete a nesmí být starší než 3 roky.

4) Majitel musí upozornit na případné agresivní chování psa, hárající fenu, či fenu březí. Které nebudou přijati. V případě nalezení blech na psovi bude zrušeno ubytování. A majitel zajistí prostředky k sanitaci prostorů ubytovny.

5) Krmná dávka odpovídá velikosti a stáří psa 1x-3x denně dle dohody, voda se doplňuje průběžně celý den. Možnost odkoupit krmení na ubytování. 

6) Při přijetí psa vyplní každý majitel tzv. „kartu psa“, kde se zaznamenají všechny důležité informace o pejskovi. Majitel podepíše „protokol o předání psa“, který má dvě vyhotovení, jedno pro majitele a druhé pro hotel. Kopii očkovacího průkazu psa majitel odevzdá při přijetí a po dobu pobytu je uložen v hotelu. Majitel vyplňuje kolonku, zda souhlasí s výletem svého psa a přesunu na jiné místo – výlet, cvičák, louky apod.

7) Při rezervaci bude zákazníkovi vystavena smlouva o dočasném ubytování. Záloha činí 50% celkové odhadované částky za ubytování. Bez zálohové platby nelze brát rezervaci jako potvrzenou. Při zrušení rezervace méně než 14 dní před dohodnutým termínem počátku ubytování se záloha nevrací.

8) Každý pejsek musí mít svůj obojek, může si sebou vzít svou oblíbenou hračku, pelíšek, deku a vlastní krmení.

9) Je možné si předem domluvit převoz pejska. Provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout psa k ubytování. Štěňata mladší 6ti měsíců nemohou být ubytována.

10) Majitel bere odpovědnost za zničení a znehodnocení okolí za svého psa a vytvoří dostatečnou náhradu stanovené pojišťovnou či odhadcem. V případě že pes pokousá jiného psa platí majitel náklady spojené s veterinárním ošetřením.

Provozní řád, obchodní podmínky a podmínky pro hlídání psů jsem si sám/ sama přečetla a podpisem souhlasím se všemi podmínkami

Dne:

Klient:

Klára Kučerová
IČO: 07559275